بيشترتوسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور؛ ۱۵۰۰ عنوان کتاب به کتابخانه‌ عمومی حکیم هیدجی ابهر اهدا شد ۱۵۰۰ عنوان کتاب از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور به کتابخانه‌عمومی حکیم هیدجی شهرستان ابهر اهدا شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان زنجان، یحیی عسگری، مسئول کتابخانه عمومی حکیم هیدجی از اهدای ۱۵۰۰ عنوان کتاب از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور به کتابخانه عمومی شهرستان ابهر خبر داد و گفت: با توجه به کمبود منابع جدید در کتابخانه های عمومی، طی مکاتبه و رایزنی با واحد مبادله و اهدای کتابخانه ملی، توانستیم در تاریخ ۱۶ تیرماه تعداد ۱۵۰۰ عنوان کتاب را به صورت اهدایی برای کتابخانه حکیم هیدجی جذب کنیم.
وی افزود: این کتاب ها از تازه های نشر هستند که بعد از بررسی و تفکیک، در اختیار اعضای کتابخانه قرار خواهد گرفت.
عسگری در پایان ضمن تقدیر از مجموعه مدیریتی سازمان اسناد و کتابخانه ملی، خواستار مساعدت بیشتر سازمان اسناد و کتابخانه ملی به کتابخانه های عمومی استان زنجان شد.
بيشتر
 [PageVisit]