بيشتر
گزارش تصویری برپایی نمایشگاه کتاب با موضوع ارتحال امام راحل(ره) توسط کتابخانه های عمومی استان زنجان نمایشگاه کتاب با موضوع ارتحال امام راحل(ره) و قیام 15 خرداد توسط کتابخانه های عمومی استان زنجان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان زنجان، نمایشگاه کتاب با موضوع ارتحال امام راحل(ره) و قیام 15 خرداد توسط کتابخانه های عمومی استان زنجان برگزار شد.
 
 
بيشتر
 [PageVisit]