بيشتر
1

2
با معرفی 5 اثر؛ کتابخانه عمومی شهدا، نشست کتابخوان مدرسه ای برگزار کرد کتابخانه عمومی شهدا شهر دندی با حضور در مدرسه فاطمیه، نشست کتابخوان برگزار کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی زنجان، کتابخانه عمومی شهداء شهر دندی با حضور در مدرسه ابتدایی فاطمیه نشست کتابخوان برگزار کرد.
در این نشست،کتاب:«قصه های زینب» نوشته‌ی مهری ماهوتی توسط آتنا شهرکی؛ کتاب: «رنگ خدایی» نوشته‌ی حسین خادم پور آرانی توسط انسیه میکائیلو؛ کتاب: «پیام آور سبا» نوشته‌ی علی باباجانی توسط مهیا بیگلر مراشی؛ کتاب : «قصه های شب» نوشته‌ی آن مک کی توسط رزیتا مولایی و کتاب: «داستانهای موموشی» نوشته‌ی کلر ژوبرت توسط ستایش اسماعیل زاده معرفی و به اشتراک گذاشته شد.
بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 180