بيشتر
1

2
با هدف ترویج کتابخوانی؛ کتابخانه عمومی علامه حلی نشست کتابخوان مدرسه ای برگزار کرد کتابخانه عمومی علامه حلی با حضور در مدرسه ناصریان، نشست کتابخوان مدرسه ای برگزار کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی زنجان، کتابخانه عمومی علامه حلی با حضور در مدرسه ابتدایی ناصریان، نشست کتاب‌خوان مدرسه ای برگزار کرد.
در این نشست؛ لیلا عبدالمحمدزاده، مسئول کتابخانه ضمن معرفی فعالیت ها و برنامه های کتابخانه عمومی علامه حلی، کتاب «مجموعه قصه های زینب» را معرفی کرد.
در ادامه لیلا بهرامی، کتابدار این کتابخانه نیز، کتاب «خدا و قصه هایش» را معرفی و به اشتراک گذاشت.
 
تعداد بازديد اين صفحه: 141