بيشتر
1
پیام تبریک فرماندار سلطانیه به مناسبت سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی و روز کتابخانه گردی

پیام تبریک فرماندار سلطانیه به مناسبت سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی و روز کتابخانه گردی

از آنجائیکه اهمیت و تأثیر همه جانبه کتاب و کتابخوانی در راستای ارتقای سطح آگاهی عامه مردم و در نتیجه پیشبرد اهداف متعارف یک جامعه ای برای همگان آشکار است، لذا نیاز عموم جامعه به کتاب و مطالعه روزانه، بایستی به عنوان یک نیاز ایجابی و ضروری فردی و اجتماعی قلمداد گشته و برنامه ریزی های متولیان مربوطه امر نیز به سمت و سویی سوق یابد تا امر تهیه کتاب و مطالعه مستمر آن درقالب برنامه ضروری آحاد افراد قرار گیرد چراکه دوره کنونی را عصر دانایی محوری و خردورزی قلمداد ساخته و می طلبد تا با اتخاذ تدابیری تاثیرگذار در حوزه فرهنگ سازی عمومی گامی اساسی برای تعالی بیش از پیش اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برداشت.

نقش فرهنگ کتاب و کتابخوانی و جایگاه ویژه کتابخانه ها نیز در میان ایرانیان تا جایی است که روزی از سالشمار خود را که مصادف است با سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور، به نام روز کتابخانه گردی مزین ساخته و 17 اسفند هر سال این رخداد تاریخ ساز را به خود اختصاص داده است. بنابراین فرارسیدن این روز باشکوه اینجانب را نیز بر آن داشت تا مراتب تبریک و تهنیت را به حضور تمامی اهالی فرهنگ و ادب و تحریر ایفاد داشته و امید دارم تا روز به روز فرهنگ ناب کتابخوانی بیش از گذشته در سطوح مختلف جامعه جریان یافته و موجبات توسعه یافتگی بیشتر افکار عموم را فراهم سازد.

حسین رحمانی هزارود

فرماندار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی

شهرستان سلطانیه

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 136