بيشتر
1
توسط مرکز تبادل کتاب تهران صورت گرفت؛ اهدای 3150 نسخه کتاب به کتابخانه های عمومی شهرستان زنجان

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی زنجان، با پیگیری اداره کتابخانه های عمومی شهرستان زنجان، تعداد 3150 نسخه کتاب در موضوعات متنوعی همچون: شعر و رمان، دین، تاریخ و کمک درسی از مرکز تبادل کتاب تهران به کتابخانه‌های عمومی شهرستان اهدا شده است که پس از دسته بندی، بین کتابخانه های عمومی شهرستان توزیع خواهد شد.
گفتنی است در مرحله اول اهدای کتاب توسط مرکز تبادل کتاب تهران، تعداد 3000 نسخه نیز اهدا شده بود که در مجموع 7150 نسخه تاکنون توسط مرکز مبادله کتاب به شهرستان زنجان اهدا شده است.

 
تعداد بازديد اين صفحه: 97