بيشتر
1
1

2
2

3
3
با حضور مدیر کل کتابخانه های عمومی استان در کمیسون فرهنگی شورای شهر زنجان موضوع نیم درصد سهم کتابخانه ها از درآمدهای شهرداری بررسی شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان زنجان، امیر علی نیک بخش مدیر کل کتابخانه های عمومی استان با حضور در کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر زنجان ، در خصوص موضوع سهم نیم درصدی کتابخانه های عمومی از محل درآمدهای شهرداری با اعضای کمیسیون فرهنگی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در ابتدای نشست ، امامعلی دادخواه رییس کمیسیوهن فرهنگی و اجتماعی شورای شهر زنجان ، ضمن اشاره به اهمیت و جایگاه ویژه کتابخانه های عمومی در ارتقای فرهنگ و نیز توسعه آگاهیهای اجتماعی افراد و جوامع گفت: با توجه به اینکه تنها منبع درآمد کتابخانه های عمومی از محل نیم درصد شهرداریها بوده و طبق قانون شهرداریها مکلف به پرداخت به موقع سهم نیم درصدی کتابخانه ها از محل درآمدهای هستند.

سپس امیر علی نیک بخش مدیر کل کتابخانه های عمومی استان، با اشاره به وضعیت کتابخانه های عمومی و اجرای برنامه های متنوع فرهنگی برای اقشار مختلف مردم، اظهار داشت: با توجه به اینکه کتابخانه های عمومی برای اجرای برنامه ها و نیز پرداخت هزینه های جاری و اجتناب ناپذیر نظیر هزینه حامل های انرژی از قبیل |آب، برق و گاز هیچ گونه بودجه ای را دریافت نمی کنند، لازم است شهرداریها با پرداخت به موقه نیم درصد درآمدهای خود طبق قانون ، کتابخانه ها را در اجرای برنامه ها یاری نمایند.

در ادامه جلسه احمد نصیری دیگر عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر زنجان نیز با اشاره به برنامه های خوب کتابخانه ها در زمینه های مختلف فرهنگی، بر لزوم همکاری شهرداری در پرداخت به موقع سهم نیم درصد کتابخانه ها تاکید نمودند.

همچنین عباس راشاد دیگر عضو کمیسیون نیز طی سخنانی با اشاره به تفاهم نامه شهرداری، شورای شهر و کتابخانه ها،  از شهرداری زنجان خواست تا با پرداخت نیم درصد از درآمدهای شهرداری، کتابخانه ها در اجرای برنامه ها کمک نمایند.

در پایان جلسه مقرر گردید طی جلسه ای با حضور کارشناسان شهرداری و اداره کتابخانه ها، موضوع نیم درصد به صورت تخصصی بررسی شود.

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 1300