بيشتر
با حضور اعضای ستاد صیانت از حقوق شهروندی استانداری؛ جلسه سالانه حقوق شهروندی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب برگزار شد جلسه سالانه حقوق شهروندی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب با حضور اعضاء و کارشناسان ستاد استانداری در اداره کل کتابخانه های عمومی استان زنجان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان زنجان، جلسه حقوق شهروندی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب با حضور اعضای ستاد صیانت از حقوق شهروندی استانداری و امیرعلی نیکبخش، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان برگزار شد.


در این جلسه برنامه های حوزه حقوق شهروندی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب کتابخانه های عمومی استان با حضور کارشناسان و اعضای ستاد مورد بررسی قرار گرفت.

شایان ذکر است سال گذشته اداره کل کتابخانه های عمومی استان در بین ادارات زیر 50 نفر رتبه نخست حقوق شهروندی استان را کسب نمود و مورد تقدیر قرار گرفت.   
 

بيشتر
 [PageVisit]