بيشتر
در اقدامی ارزشمند؛ اهدای تجهیزات مورد نیاز و تعداد قابل توجهی کتاب به کتابخانه های عمومی زنجان به همت خیرین کتابدوست زنجانی تجهیزات مورد نیاز و تعداد قابل توجهی کتاب به سالن مطالعه، مخزن و بخش کودک کتابخانه های عمومی خیری مهدوی، سیدافضل موسوی و سیدسجاد و سیده فاطمه موسوی اهدا شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان زنجان، به همت یکی از اعضای خیر کتابدوست زنجانی یک دستگاه آبسرد کن برای سالن مطالعه خواهران خریداری نمود. فرد اهدا کننده از ذکر نام خود خودداری نمود و اذعان داشت: خاطرات خوب قبولی درکنکور کارشناسی ارشد و دکتری به علت وجود فضای مطالعه ی مناسب اقدام به این عمل خداپسندانه نموده است.

همچنین در اقدام ارزشمند دیگری یک عدد بوفه چوبی به بخش کودک کتابخانه سیدافضل موسوی جهت نگهداری و نمایش اسباب بازی برای اعضای کودک و تعداد قابل توجهی کتاب از مجموعه شخصی خود به کتابخانه های عمومی سید سجاد و سیده فاطمه موسوی و سیدافضل موسوی اهدا نموده است.

اداره کل کتابخانه های عمومی از این اقدام ارزشمند خیرین نهایت قدردانی را دارد.

گفتنی است خیرین زنجانی در اهدای کتاب، زمین، ساخت و تجهیز کتابخانه جزو خیرین سرآمد کشوری بوده که همواره یاری گر کتابخانه ها می باشند.

بيشتر
 [PageVisit]