بيشتر
در روز ملی زنجان؛ جایزه کتاب شیخ اشراق در زنجان برگزار می شود همزمان با روز بزرگداشت شیخ شهاب‌الدین سهروردی، آیین جایزه کتاب شیخ اشراق در کتابخانه عمومی سهررودی زنجان برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان زنجان ، آیین جایزه کتاب شیخ اشراق به همراه بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی، با هدف تجلیل از آثار نویسندگان مرتبط با تاریخ و فرهنگ زنجان، روز 8 مرداد در کتابخانه عمومی سهروردی زنجان برگزار می‌شود.

در این مراسم از میان تمامی آثار منتشر شده در سال 1397 که در سه محور تاریخ زنجان، فرهنگ و هنر زنجان و همچنین فلسفه و شیخ اشراق منتشر شده است، سه اثر برگزیده و معرفی خواهد شد.

همچنین در این مراسم سحرکاوندی، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان، به ایراد سخنرانی پیرامون اندیشه‌های شیخ اشراق خواهد پرداخت.

بيشتر
 [PageVisit]