بيشتر


با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی انجام شد؛ بازدید فرماندار شهرستان خدابنده از کتابخانه عمومی فجر قیدار فرماندار شهرستان خدابنده در جریان بازدید سرزده از کتابخانه عمومی فجر قیدار گفت: ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی موجب افزایش آگاهی، توسعه فرهنگی و اجتماعی جوامع می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان زنجان، ایوب بیگدلی، فرماندار شهرستان خدابنده به صورت سرزده از کتابخانه عمومی فجر قیدار بازدید و با اسحق محمدی، مسئول کتابخانه عمومی فجر در مورد خدمات و فعالیت های کتابخانه گفتگو کرد.

فرماندار شهرستان خدابنده در این بازدید سرزده با اشاره به اینکه اقدامات خوبی در حوزه کتابخوانی و ترویج فرهنگ مطالعه در شهرستان در حال انجام است، اظهار داشت: ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی موجب افزایش آگاهی، توسعه فرهنگی و اجتماعی جوامع می شود و از انواع آسیب های اجتماعی پیشگیری می کند.

ایوب بیگدلی در بازدید از سامانه مدیریت کتابخانه های عمومی کشور و با تاکید بر تقویت بخش کمک درسی کتابخانه ها، افزود: تقویت بخش کمک درسی کتابخانه ها، افزایش منابع مورد نیاز دانش آموزان و ارائه آن به مخاطبان بسیار حائز اهمیت است.

وی در ادامه تأکید کرد: فرمانداری شهرستان خدابنده تمام ظرفیت‌های موجود را به کار خواهد بست تا کتابخانه‌ها در ارائه خدمات مطلوب به عموم جامعه با کیفیت بهتری عمل کنند.

گفتنی است، اسحاق محمدی، مسئول کتابخانه عمومی فجر در حاشیه این بازدید گزارشی از اقدامات انجام شده در سال‌های گذشته و برنامه های آینده کتابخانه به فرماندار ارائه کرد.

بيشتر
 [PageVisit]