بيشتر

به ریاست بخشدار؛ جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهر حلب برگزار شد سومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهر حلب شهرستان ایجرود به ریاست بخشدار در کتابخانه عمومی بینش شهر حلب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی زنجان، سومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهر حلب در سال جاری به ریاست ناصر قزلباش، بخشدار شهر حلب و با حضور احسان پیشکاری، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ایجرود؛ حمیداحمدی، شهردار بخش حلب؛ رضانظری، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ایجرود؛ طاهره جعفری، مسئول کتابخانه عمومی بینش شهر حلب و دیگر اعضای انجمن در کتابخانه عمومی بینش شهر حلب برگزار شد.

ناصر قزلباش، بخشدار بخش حلب در ابتدای نشست ضمن تشکر از توجه اعضای انجمن به حضور منظم در جلسات، به اهمیت کتاب و کتابخوانی اشاره کرد و گفت: اعضای انجمن باید تمام توان خود را برای گسترش فعالیت های فرهنگی کتابخانه عمومی شهر حلب به کار گیرند.

رضا نظری، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ایجرود با اشاره به لزوم جذب کتب اهدایی گفت: کمک و همکاری اعضا برای جذب کتب اهدایی با همکاری دهیاران و پایگاه های بسیج ضروری است.

احسان پیشکاری، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ایجرود نیز در این نشست با اشاره به در پیش بودن هفته کتاب، اظهار داشت: اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان ایجرود در همه حال کمک یار کتابخانه های عمومی است و در ایام هفته کتاب نیز با برگزاری نمایشگاه کتاب با تمام ظرفیت در کنار کتابخانه های عمومی شهرستان حضور فعال خواهد داشت.

بيشتر
 [PageVisit]