بيشتربه میزبانی کتابخانه سیدافضل موسوی زنجان؛ نشست نقد و بررسی کتاب «از یقین تا تردید» برگزار شد نشست نقد و بررسی کتاب «از یقین تا تردید» اثر اف. دیوید پیت در کتابخانه عمومی سیدافضل موسوی زنجان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان زنجان، نشست نقد و بررسی کتاب «از یقین تا تردید» اثر اف. دیوید پیت با حضور محسن جاهد، عضو هیأت علمی گروه فلسفه دانشگاه زنجان، استادان، نویسندگان و جمعی از علاقه مندان، روز دوشنبه۲۹ مهرماه در سالن جلسات کتابخانه عمومی سیدافضل موسوی برگزار شد.

در ابتدای این نشست محسن جاهد، عضو هیأت علمی گروه فلسفه دانشگاه زنجان به معرفی کتاب پرداخت و گفت: هم‌زمان که علم قرن بیستمی به پیشرفت‌هایی بی‌سابقه دست می‌یافت، دامنه‌ آگاهی ما از محدودیت‌های دانش علمی نیز گسترده تر شد.

محسن جاهد گفت: دیوید پیت، ‌به‌ مدد استعاره‌هایی موجز و روشن، فلسفه‌ علم را از قرن نوزدهم تا بیستم دنبال می‌کند و نشان می‌دهد که ایمان ادوار پیشین به اعتبار و پایایی پژوهش‌های علمی چگونه در قرن بیستم به لرزه افتاد. پیت به‌ویژه بر این تأکید می‌کند که نظریه‌ نسبیت، مکانیک کوانتومی و نظریه‌ آشوب جهان‌بینی ما را دستخوشِ تحولاتی بنیادین قرار داد. وی این تغییرات را در زبان، هنر، فلسفه، جامعه، ‌اقتصاد و سیاست نیز پی می‌گیرد تا بینشی متناسب با دنیای امروز به دست دهد. کتابی خوش‌خوان که هم جذاب است و هم بیش از آن‌ که در پی پاسخ برآید، پرسش برانگیز است.

در ادامه جلسه پرسش و پاسخ انجام شد و شرکت کنندگان نقطه نظرات خود را بیان کردند. در پایان با حضور اساتید حاضر در جلسه از محسن جاهد، عضو هیأت علمی گروه فلسفه دانشگاه زنجان تقدیر شد.

بيشتر
 [PageVisit]