بيشتر


با حضور اعضای هیات امنا؛ جلسه انجمن خیرین کتابخانه ساز شهرستان خرمدره برگزار شد پنجمین جلسه انجمن خیرین کتابخانه ساز شهرستان خرمدره در سالن جلسات اداره کتابخانه های عمومی شهرستان خرمدره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان زنجان، پنجمین جلسه انجمن خیرین کتابخانه ساز شهرستان خرمدره به ریاست شاهپورعزیزی، مدیرعامل انجمن خیرین کتابخانه ساز و با حضور لیلا صباغی، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان خرمدره؛ ژیلا قاسمی، نایب رئیس انجمن خیرین کتابخانه ساز شهرستان؛ سعید صدری، بازرس انجمن خیرین کتابخانه ساز شهرستان و اعضای انجمن روز یکشنبه ۲۸ مهرماه در سالن جلسات اداره کتابخانه های عمومی شهرستان خرمدره برگزار شد.

شاهپور عزیزی، مدیرعامل انجمن خیرین کتابخانه ساز در ابتدای جلسه گفت: حضور اعضای انجمن در جلسات و پیگیری امور مربوط به کتابخانه های عمومی در سطح شهرستان خرمدره جای تقدیر و تشکر دارد.

علی نوروزی، عضو انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان خرمدره نیز با اشاره به تشکیل مجمع خیرین آموزشی، گفت: در این طرح از دانش آموزان مستعد و بی بضاعت در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی حمایت می شود.

بيشتر
 [PageVisit]