بيشتر


همزمان با هفته کتاب انجام شد؛ بازدید مدیرکل حقوقی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از کتابخانه سیدالشهدا زنجان محمدهادی زرافشان، مدیرکل حقوقی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از کتابخانه عمومی سیدالشهدای زنجان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی زنجان، محمدهادی زرافشان، مدیرکل حقوقی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به همراه امیرعلی نیک بخش، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان زنجان؛ ایرج صادقی، معاون امور کتابخانه ها و همکاری ها؛ حسین محمدی، رئیس اداره امور همکاری ها؛ قاسم موحدیان، رئیس کتابخانه های عمومی شهرستان زنجان از کتابخانه عمومی سیدالشهدا و حسینیه اعظم زنجان بازدید کرد.در این بازدید، محمدهادی زرافشان، مدیرکل حقوقی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ضمن گفتگوی صمیمی با مسئول کتابخانه سیدالشهدا از بخش های مختلف کتابخانه بازدید کرد.

در ادامه میترا رضایی، مسئول کتابخانه سیدالشهدا با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی کتابخانه و ارائه گزارشی از وضعیت کتابخانه، گفت: در راستای ایجاد انگیزه برای مطالعه در بین اقشار مختلف، برنامه‌های متنوعی در کتابخانه ها اجرا می شود و این برنامه ها با استقبال گسترده مردم روبه رو است.

در پایان محمدهادی زرافشان، مدیرکل حقوقی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از حسینیه اعظم زنجان بازدید کرد و با مجتبی شهامی، روابط عمومی حسینیه اعظم زنجان گفتگو کرد. در این نشست شامی توضیحاتی در خصوص تاسیس حسینیه اعظم زنجان ارائه داد.بيشتر
 [PageVisit]