بيشتر
دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب زنجان؛ با حضور ناشران عمومی و دانشگاهی از سراسر کشور دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب زنجان با حضور ناشران عمومی و دانشگاهی از سراسر کشور برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی زنجان، دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب زنجان با حضور ناشران عمومی و دانشگاهی از سراسر کشور از تاریخ 1398/09/11 لغایت 1398/09/16 در محل نمایشگاه های بین المللی کاسپین زنجان برگزار می گردد.  
 

بيشتر
 [PageVisit]