بيشتر


رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان خدابنده خبرداد: خرید کتاب به ارزش 210 میلیون ریال از نمایشگاه کتاب زنجان برای کتابخانه های عمومی رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان خدابنده از خرید کتاب به ارزش 210 میلیون ریال از نمایشگاه کتاب استان زنجان برای کتابخانه های عمومی شهرستان خدابنده خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی استان زنجان، سیدمهدی موسوی، رئیس کتابخانه های شهرستان خدابنده از خرید کتاب به ارزش 210 میلیون ریال از نمایشگاه کتاب استان زنجان برای کتابخانه های عمومی شهرستان خدابنده خبر داد.
 


وی گفت: خرید کتاب برای کتابخانه های عمومی شهرستان خدابنده از محل اعتبارات شهرستانی در جهت تامین و غنی سازی منابع کتابخانه ها از ناشران مختلف کتاب صورت پذیرفت.

سید مهدی موسوی رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان خدابنده اظهار داشت: 936 عنوان کتاب در تمامی رده ها از جمله «قصه و رمان»، «کودک» ،«نوجوان» ،«روانشناسی»، «علوم اجتماعی» و... خریداری شده است و موضوعات دیگر در نوبت‌های بعدی طرح خرید کتاب به انتخاب کتابدار صورت خواهد پذیرفت.

 


موسوی گفت: ارزش اين كتاب ها بالغ بر 210 ميلیون ريال است و به زودي در قفسه كتابخانه ها به منظور استفاده عمومي قرار مي گيرد
.
در ادامه رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان خدابنده افزود: 14 باب كتابخانه عمومي در سطح شهرستان خدابنده وجود دارد كه از اين تعداد 7 باب شهری و 6 باب روستایی و یک باب سیار است و هم اكنون تعداد 133993 جلد کتاب در سطح کتابخانه های عمومی سطح شهرستان موجود است و تعداد 6500 نفر از مردم اين شهرستان عضو كتابخانه هاي عمومي هستند.


 

بيشتر
 [PageVisit]