بيشتر

از سوی انتشارات مهر و ماه انجام شد؛ اهدای ۴۰ عنوان کتاب کمک درسی به کتابخانه خیّری سیدسجاد و سیده فاطمه موسوی زنجان انتشارات مهر و ماه ۴۰ عنوان کتاب کمک درسی به ارزش ۱۸ میلیون ریال را به کتابخانه خیّری سیدسجاد و سیده فاطمه موسوی زنجان اهدا کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی زنجان، با تلاش و پیگیری سیده زینب سیدی، مسئول کتابخانه و در راستای ترویج سنت حسنه اهدای کتاب، انتشارات مهر  و ماه، ۴۰ عنوان کتاب کمک درسی به کتابخانه خیّری سیدسجاد و سیده فاطمه موسوی زنجان اهدا کرد.
 

سیده زینب سیدی، مسئول کتابخانه، گفت: کتاب های اهدایی پس از بررسی محتوایی، آماده سازی شده و در اختیار اعضای کتابخانه قرار خواهد گرفت.

سیدی خاطر نشان کرد: ارزش کتاب های کمک درسی ۱۸ میلیون ریال است. انتشارات مهر و ماه هدف از این اقدام خداپسندانه را ترویج سنت حسنه اهدای کتاب و غنی سازی منابع کمک درسی کتابخانه خیّری سیدسجاد و سیده فاطمه موسوی عنوان کرد.
 

شایان ذکر است، کتابخانه عمومی خیّری سیدسجاد و سیده فاطمه موسوی با زیربنای ۳۸۲مترمربع در سال ۱۳۹۴ همزمان با بیست و دومین هفته کتاب، از سوی خانواده موسوی به اداره کل کتابخانه های عمومی استان واگذار شد.

کتابخانه خیّری موسوی دارای بخش های مختلفی مانند سالن مطالعه، مخزن کتاب، کودک و نوجوان، اینترنت، نشریات، مرجع، دفاع مقدس و ... بوده، ۸۵۰۰ نسخـه کتـاب و ۸۵۰ عضو فعال دارد.
 

بيشتر
 [PageVisit]