بيشتر


در راستای ترویج سنّت حسنه اهدای کتاب انجام شد؛ اهدای ۵۰۰ جلد کتاب توسط شرکت آب و فاضلاب به کتابخانه های عمومی استان زنجان شرکت آب و فاضلاب استان زنجان در راستای ترویج سنّت حسنه اهدای کتاب، ۵۰۰ جلد کتاب به اداره کتابخانه های عمومی استان زنجان اهدا کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های زنجان، در راستای ترویج سنّت حسنه اهدای کتاب و با حضور علیرضا جزء قاسمی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان؛ مصطفی اکرمی، مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان زنجان؛ ایرج صادقی، معاون امور کتابخانه ها و همکاری ها؛ قاسم موحدیان، رئیس اداره کتابخانه های شهرستان زنجان و فاطمه علیمحمدی، مسئول کتابخانه عمومی الهیه در کتابخانه الهیه زنجان، از سوی شرکت آب و فاضلاب این استان 500 جلد کتاب به اداره کتابخانه های عمومی زنجان اهدا شد.

این کتاب ها با عناوین مختلف و در زمینه های اجتماعی، علمی، فرهنگی، پژوهشی و ... هستند.
 علیرضا جزء قاسمی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان با اشاره به بحران کم آبی، گفت: ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب از جمله موضوعاتی است که در کنار  فعالیت های تخصصی فرهنگی، نباید از آن غافل بود. باید نسبت به این موضوع نیز اهتمام کافی داشته باشیم.
 قاسم موحدیان، رئیس کتابخانه های شهرستان زنجان نیز در این نشست، ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های فرهنگی انجام شده در کتابخانه های عمومی شهرستان زنجان، بر عزم جدی جهت برگزاری برنامه های فرهنگی مشترک با شرکت آب و فاضلاب در راستای مصرف بهینه آب تاکید کرد.
 

همچنین فاطمه علیمحمدی، مسئول کتابخانه الهیه در این برنامه ضمن معرفی بخش های مختلف کتابخانه، گزارش کاملی از برنامه های فرهنگی اجرا شده در کتابخانه عمومی الهیه ارائه کرد.
 بيشتر
 [PageVisit]