بيشتر

با مشارکت دانش آموزان؛ طرح جابربن حیان در کتابخانه عمومی خیّری حاج احمدمهدوی زنجان اجرا می شود طرح جابربن حیان با هدف آموزش روش های علمی- پژوهشی و مشارکت دانش آموزان در کتابخانه عمومی خیّری حاج احمدمهدوی زنجان در حال اجرا است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی زنجان، با آغاز اجرای طرح جابربن حیان کتابخانه عمومی خیّری حاج احمدمهدوی، زنجان میزبان دانش آموزان ناحیه یک زنجان است.

مرضیه خیبری، مسئول کتابخانه خیّری حاج احمدمهدوی با اعلام این خبر گفت: طرح جابربن حیان با هدف آموزش روش های علمی- پژوهشی به دانش آموزان در حال اجرا است. در این طرح کتابخانه خیّری حاج احمدمهدوی زنجان با برگزاری دو کارگاه آموزشی با عناوین «کارگاه آموزشی مجریان کوچک» و «کارگاه آموزشی شاهنامه خوانی»  میزبان دانش آموزان ناحیه یک زنجان است.
 

بيشتر
 [PageVisit]