بيشتر
توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور؛ ۱۱۰۰ نسخه کتاب به کتابخانه‌های عمومی شهرستان ایجرود اهدا شد ۱۱۰۰ نسخه کتاب به ارزش تقریبی پانصد میلیون ریال از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور به کتابخانه‌های عمومی شهرستان ایجرود اهدا شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان زنجان، طی مذاکرات رضانظری، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ایجرود و سیدمحمدموسوی، مسئول کتابخانه عمومی مولوی زرین آباد با سازمان اسناد و کتابخانه ملی ، ۱۱۰۰ نسخه کتاب از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور به ارزش پانصد میلیون ریال به کتابخانه های عمومی شهرستان ایجرود اهدا شد.  کتاب های اهدایی پس از بررسی محتوایی، آماده سازی شده و در اختیار کتابخانه های عمومی شهرستان ایجرود قرار خواهد گرفت.

شایان ذکر است، شهرستان ایجرود دارای ۶ باب کتابخانه عمومی، ۷۰ هزار عنوان کتاب و تعداد ۳۷۴۲ نفر عضو کتابخانه عمومی می باشند.
 

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 19