بيشتر
گزارش تصویری/2 ضدعفونی کتابخانه های عمومی زنجان برای جلوگیری از همه گیر شدن ویروس کرونا با توجه به شیوع ویروس کرونا در برخی استان‌های کشور و هشدارهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای جلوگیری از انتشار عوامل بیماری زا، روند ضدعفونی کتابخانه های عمومی زنجان در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی زنجان، با توجه به شیوع ویروس کرونا در برخی استان‌های کشور و هشدارهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای جلوگیری از انتشار عوامل بیماری زا، روند ضدعفونی کتابخانه های عمومی زنجان در حال انجام است.
 

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 68