گزارش تصویری
1397/9/11 يكشنبه گزارش تصویری؛ بازدید مدیران و سرپرستان شرکت خالص سازان روی زنجان از کتابخانه عمومی سیدافضل موسوی