اخبار شهرستان‌ها
1401/4/22 چهارشنبه
معرفی کتاب به مناسبت روز عفاف و حجاب؛
بازتاب موضوع حجاب در آیات الهی و متون کهن در «پرنیان»
کتاب «پرنیان» نوشته محمد رضاخانی که به بازتاب موضوع حجاب در آیات الهی و روایات معصومین علیهم‌السلام و همچنین متون کهن و ... اختصاص دارد، از سوی انتشارات اشک یاس در۱۲۰ صفحه منتشر شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، پیرامون حجاب و اندر مزایای عفاف و پوششِ زن، مطالبِ بسیار گفته‌اند و شنیده‌ایم و خوانده‌ایم. کثرت این گفته‌ها نه‌تنها از اهمیت این موضوع کم نکرده، بلکه با گذشت زمان و پیچیدگی‌های عصر ارتباطات، اهمیت بیشتری نیز یافته است. پرنیان مجموعه‌ای متنوع، مختصر و مفید از مطالب گوناگون در ارتباط با مسأله حجاب و عفاف است. این مطالب، گستره‌ای از تاریخچه حجاب و چگونگی بازتاب آن در آیات الهی و روایات معصومین علیهم‌السلام را تا طرح پاره‌ای از مسائل روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و هم‌چنین مصاحبه با برخی از روی‌آورندگان به حجاب اسلامی را شامل می‌شود. نقشه‌های استعمار و اعترافات برخی از سردمداران آن در زمینه لزوم ترویج بی‌حجابی، مد و مدگرایی، واقعه مسجد گوهرشاد، جهانی‌شدن حجاب، ضوابط پوشش در دانشگاه‌های جهان، حجاب در شاهنامه و اعترافات برخی از اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان درباره پوشش و حجاب زنان، از دیگر موضوعاتی است که به‌آن پرداخته شده است.
در بخشی از کتاب می‌خوانیم:
اغلب زنان به اشتباه مفهوم حجاب را فقط پوشش اندام می‌دانند و بی‌حجاب و کم‌حجاب را کسی می‌شناسند که پوشیدگی اندامش کامل نیست. در حالی‌که چه باحجابانی که نظر بیگانه‌ را بیشتر از کم‌حجابان به خود جلب می‌کنند. آن‌ها از این نکته غافلند که حجاب، مجموعه‌ای از رفتارهاست که پوشش صحیح، نخستین مرحله آن است و نه همه آن. بنابر این هیچ طرز پوششی کامل شناخته نمی‌شود، مگر مجموعه رفتارهای فرد انضباط یابد. شک نیست که گاه پوشیدگی نیز مانند برهنگی تحریک‌آفرین است. لباسی که برجستگی اندام را نپوشاند و زیبایی آن را دوچندان کند، وسیله خودآرایی است نه عامل پاکدامنی، حجاب اسلامی فقط پارچه‌ای نیست که اندام را بپوشاند. وسیله‌ای است برای پاکیزه‌ماندن زن و جامعه او و مانعی برای جلوگیری از خطرهایی که از انسان به دیگری می‌رسد یا از دیگری به انسان، بنابر این اگر بانویی پوشش خود را وسیله تحریک یا سرپوشی برای رفتار زشت قرار دهد (و به‌رغم پوشیدگی ظاهرش، با رفتار و گفتارش زمینه تهییج و جلب توجه اشخاص را فراهم آوَرَد) وی را نباید با حجاب دانست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، پیرامون حجاب و اندر مزایای عفاف و پوششِ زن، مطالبِ بسیار گفته‌اند و شنیده‌ایم و خوانده‌ایم. کثرت این گفته‌ها نه‌تنها از اهمیت این موضوع کم نکرده، بلکه با گذشت زمان و پیچیدگی‌های عصر ارتباطات، اهمیت بیشتری نیز یافته است. پرنیان مجموعه‌ای متنوع، مختصر و مفید از مطالب گوناگون در ارتباط با مسأله حجاب و عفاف است. این مطالب، گستره‌ای از تاریخچه حجاب و چگونگی بازتاب آن در آیات الهی و روایات معصومین علیهم‌السلام را تا طرح پاره‌ای از مسائل روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و هم‌چنین مصاحبه با برخی از روی‌آورندگان به حجاب اسلامی را شامل می‌شود. نقشه‌های استعمار و اعترافات برخی از سردمداران آن در زمینه لزوم ترویج بی‌حجابی، مد و مدگرایی، واقعه مسجد گوهرشاد، جهانی‌شدن حجاب، ضوابط پوشش در دانشگاه‌های جهان، حجاب در شاهنامه و اعترافات برخی از اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان درباره پوشش و حجاب زنان، از دیگر موضوعاتی است که به‌آن پرداخته شده است.
در بخشی از کتاب می‌خوانیم:
اغلب زنان به اشتباه مفهوم حجاب را فقط پوشش اندام می‌دانند و بی‌حجاب و کم‌حجاب را کسی می‌شناسند که پوشیدگی اندامش کامل نیست. در حالی‌که چه باحجابانی که نظر بیگانه‌ را بیشتر از کم‌حجابان به خود جلب می‌کنند. آن‌ها از این نکته غافلند که حجاب، مجموعه‌ای از رفتارهاست که پوشش صحیح، نخستین مرحله آن است و نه همه آن. بنابر این هیچ طرز پوششی کامل شناخته نمی‌شود، مگر مجموعه رفتارهای فرد انضباط یابد. شک نیست که گاه پوشیدگی نیز مانند برهنگی تحریک‌آفرین است. لباسی که برجستگی اندام را نپوشاند و زیبایی آن را دوچندان کند، وسیله خودآرایی است نه عامل پاکدامنی، حجاب اسلامی فقط پارچه‌ای نیست که اندام را بپوشاند. وسیله‌ای است برای پاکیزه‌ماندن زن و جامعه او و مانعی برای جلوگیری از خطرهایی که از انسان به دیگری می‌رسد یا از دیگری به انسان، بنابر این اگر بانویی پوشش خود را وسیله تحریک یا سرپوشی برای رفتار زشت قرار دهد (و به‌رغم پوشیدگی ظاهرش، با رفتار و گفتارش زمینه تهییج و جلب توجه اشخاص را فراهم آوَرَد) وی را نباید با حجاب دانست.
تمام حقوق سایت محفوظ و متعلق به سازمان نهاد کتابخانه ها می باشد.