فهرست

گزارش تصويری

کتابخانه عمومی امام علی(ع) شهر قیدار افتتاح شد

کتابخانه عمومی امام علی(ع) شهر قیدار شهرستان خدابنده، به مناسبت روز ملی زنجان، به عنوان صدمین کتابخانه عمومی این استان افتتاح شد.