بيشتر
1397/9/12 دوشنبه گزارش تصویری؛ برنامه های فرهنگی کتابخانه های عمومی استان زنجان در هفته ای که گذشت

تور بازدید دانش آموزان از کتابخانه عمومی اندیشه سپید شهرستان زنجانعصر شعر با حضور  امام جمعه شهر دندی، سپاه حوزه دندی، برخی از روسای ادارات، شاعران و نویسندگان منطقه انگوران و شهرستان ماهنشان در محل کتابخانه عمومی شهدا دندی


نشست عصری با مولوی - کتابخانه عمومی حکیم هیدجی شهرستان ابهر


 نشست جمع خوانی کتاب - کتابخانه عمومی تربیت شهرستان زنجاننشست جمع خوانی کتاب در مدرسه - کتابخانه عمومی سیدسجاد و سیده فاطمه موسوی شهرستان زنجان


نشست کتابخوان مدرسه ای توسط کتابخانه عمومی محمدرضا روحانی شهرستان طارم 

نشست کتابخوان مدرسه ای به همت کتابخانه عمومی شهید بهشتی شهرستان طارم 

نشست کتابخوان مدرسه ای به همت کتابخانه عمومی سیدسجاد و سیده فاطمه موسوی شهرستان زنجان 

نشست کتابخوان مدرسه ای به همت کتابخانه عمومی استاد روزبه شهرستان زنجاننشست کتابخوان مدرسه ای به همت کتابخانه عمومی  محمدرضا روحانی شهرستان طارمبرگزاری مسابقه کتابخوانی از کتاب«کتاب باید هلو باشد»به همت کتابخانه عمومی محمدرضا روحانی شهرستان طارمبرپایی نمایشگاه عکس و کتاب در کتابخانه عمومی محمدرضا روحانی شهرستان طارم نشست جمع خوانی کتاب در کتابخانه عمومی شهید چمران شهرستان طارم 
اجرای نمایش خلاق در کتابخانه عمومی محمدرضا روحانی شهرستان طارم 


نشست قصه گویی در کتابخانه عمومی بعثت شهرستان طارم


نشست قصه گویی در کتابخانه عمومی شهید چمران شهرستان طارم 


نشست کتابخوان کتابخانه ای - کتابخانه عمومی شهیدبهشتی شهرستان طارم


نشست قصه گویی کتابخانه عمومی شهید چمران شهرستان طارم


جلسه توجیهی روش تحقیق و استفاده از منابع کتابخانه ای - کتابخانه عمومی سیدافضل موسوی


بازدید دکتر طهماسبی، شورای اسلامی شهر قیدار و رییس دانشگاه پیام نور واحد قیدار از کتابخاتنه عمومی فجر شهرستان خدابنده


بازديد مهندس هاشم نژاد فرماندار شهرستان طارم و بخشدار بخش چورزق از کتابخانه عمومي شهيد بهشتي شهرستان طارم 


جشن کتاب - کتابخانه عمومی سیدافضل موسوی


تور بازدید دانش آموزان از کتابخانه عمومی کوثر شهرستان خرمدرهبازدید شورای شهر نیک پی از کتابخانه عمومی سعدی شهرستان زنجان


 

نشست جمع خوانی کتاب - کتابخانه عمومی امام حسین(ع) شهرستان زنجان
 برگزاری آیین تجلیل از برندگان کتابخانه ای جشنواره کتابخوانی رضوی - کتابخانه عمومی آیت الله موسوی شهرستان ماهنشان


 
بازدید و اهدای کتاب به کودکان در بخش اطفال بیمارستان - توسط اداره کتابخانه های عمومی شهرستان خدابنده 

بازدید فرماندار شهرستان طارم از ایستگاه نقاشی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان طارم


 

اجرای نمایش خلاق توسط اعضای کتابخانه عمومی شهید بهشتی شهرستان طارم
 
نسخه قابل چاپ
بيشتر
 [PageVisit]