بيشتربا هدف بررسی روند پیشرفت پروژه انجام شد؛ بازدید مدیرکل کتابخانه های عمومی زنجان از کتابخانه در حال ساخت شهرستان طارم مدیرکل کتابخانه های عمومی استان زنجان از پروژه در حال ساخت کتابخانه زیتون شهرستان طارم بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های استان زنجان، امیرعلی نیکبخش، مدیرکل کتابخانه های عمومی زنجان به همراه ایرج صادقی، معاون امور کتابخانه ها و همکاری ها؛ یاسر روحانی، رئیس کتابخانه های عمومی شهرستان طارم و نماینده شرکت پیمانکار پروژه از کتابخانه در حال ساخت زیتون شهرستان طارم بازدید کرد.
امیرعلی نیکبخش در این بازدید ابراز امیدواری کرد که با همراهی مسئولان و تخصیص بودجه لازم در زمان مقرر شاهد افتتاح این پروژه و بهره مندی شهروندان شهرستان طارم از خدمات کتابخانه باشیم.
گفتنی است، عملیات احداث پروژه کتابخانه زیتون با مساحت ۱۳۵۰ مترمربع و با زیربنای ۸۹۱ مترمربع در دو طبقه از شهریور ماه ۹۶ آغاز شده است.
 
 
بيشتر
 [PageVisit]