بيشتر


با هدف رایزنی پیرامون تخصیص بودجه کتابخانه های عمومی انجام شد؛ دیدار مدیرکل کتابخانه های عمومی زنجان با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مدیرکل کتابخانه های عمومی زنجان با هدف رایزنی پیرامون تخصیص بودجه کتابخانه های عمومی در سال جاری، با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی این استان، دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان زنجان، امیرعلی نیکبخش، مدیرکل کتابخانه های عمومی زنجان به همراه سیروس نعمتی، معاون اداری و مالی اداره کل با هدف رایزنی پیرامون تخصیص بودجه کتابخانه های عمومی با رامین میرزایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، دیدار و گفتگو کرد.
 
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان زنجان در این دیدار گزارشی از کتابخانه های عمومی استان ارائه داد و اظهار داشت: در حال حاضر ۹۷ باب کتابخانه عمومی در استان مشغول خدمات رسانی به شهروندان است.
وی همچنین اظهار داشت: تکمیل و افتتاح پروژه های عمرانی استان از جمله کتابخانه مرکزی شهرستان زنجان، کتابخانه مرکزی شهر قیدار و کتابخانه مرکزی شهرستان طارم از مطالبات مردمی بوده و ضروری است به بهره برداری برسد. تحقق این اهداف نیازمند توجه مسئولان استان به ویژه سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.
در این دیدار، رامین میرزایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قول همکاری و مساعدت جهت تخصیص بودجه و اعتبار لازم برای تکمیل پروژه های کتابخانه های عمومی استان داد.
 
بيشتر
 [PageVisit]