بيشتر

با محوریت نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی؛ کتابخانه عمومی حاج سید سجاد موسوی و سیده فاطمه موسوی میزبان ویژه برنامه‌های کتابخوانی رضوی شد کتابخانه عمومی سید سجاد موسوی و سیده فاطمه موسوی شهرستان زنجان از آغاز برگزاری جشنواره، با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، میزبان نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی شده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی زنجان، برگزاری نشست کتابخوان رضوی، جلسه قصه گویی و شعرخوانی، چندین مسابقه نقاشی رضوی، ویژه برنامه جمع خوانی و روان خوانی، نشست شرکت در پویش جشنواره کتابخوانی رضوی و آموزش کاردستی، نمایشگاه کتاب و نشست های معرفی جشنواره از جمله برنامه های کتابخانه عمومی حاج سیدسجادموسوی و سیده فاطمه موسوی با موضوع نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی بوده است.

نشست جمع خوانی با مشارکت کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان
 

به همت سیدی، مسئول کتابخانه نشست جمع خوانی با محوریت منابع جشنواره کتابخوانی رضوی با معرفی کتاب «امام رضا(ع)» نوشته زهرا عبدی و جمع خوانی این کتاب برگزار شد. در ادامه این نشست دیگر منابع رضوی با شرکت اعضا اجرا شد.

نشست کتابخوان با محوریت منابع جشنواره کتابخوانی رضوی
 

نشست کتاب‌خوان با محوریت منابع نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی و با معرفی چهار کتاب توسط حسینی، کتابدار کتابخانه و علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی در کتابخانه عمومی سیدسجادموسوی و سیده فاطمه موسوی برگزار شد. در این نشست کتاب «کبوترها و آهوها» نوشته سیداحمدمیرزاده، «فاطمه و فاطمه، شباهت های حضرت معصومه(س) با حضرت زهرا (س)» نوشته سیدمحمدمهاجرانی، «8 قصه از امام جواد(ع)؛» به روایت حسین فتاحی و «امام رضا(ع)» نوشته زهرا عبدی معرفی شد.

نشست جمع خوانی در کتابخانه حاج سیدسجادموسوی و سیده فاطمه موسوی

جمع خوانی کتاب «هشت قصه از امام جواد(ع)» توسط سیدی، مسئول کتابخانه حاج سیدسجاد و سیده فاطمه موسوی

جمع خوانی کتاب «کبوترها و آهوها» توسط حسینی، کتابدار کتابخانه حاج سیدسجاد و سیده فاطمه موسوی

 مسابقه نقاشی از منابع کتابخوانی رضوینمایشگاه کتاب از منابع جشنواره رضوی

بيشتر
 [PageVisit]