بيشتر
به همت کتابخانه فرهنگسرای امام(ره) زنجان انجام شد؛ برگزاری برنامه های فرهنگی در کتابخانه فرهنگسرای امام(ره) با محوریت جشنواره کتابخوانی رضوی به همت کتابخانه فرهنگسرای امام(ره) زنجان، برنامه های متنوعی با محوریت این رویداد فرهنگی برگزار شده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان زنجان، به همت مرضیه نعمتی، مسئول کتابخانه فرهنگسرای امام (ره) برنامه های فرهنگی متنوعی در جهت ترویج و شرکت علاقمندان در جشنواره نمود و بازخورد این فعالیتهای فرهنگی ثبت نام 1000 نفر در جشنواره رضوی می باشد.

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای ویژه رضوی (مدرسه پسرانه بهارستان و مدرسه دخترانه فرهنگیان رهبری)نشست کتابخوان کتابخانه ای ویژه رضوی ( رده سنی کودک رده سنی بزرگسال)جمع خوانی منابع جشنواره رضوی برای رده سنی کودک و نوجوانحضور در مدرسه پسرانه بهارستان و معرفی کتاب «کبوترها و آهوها» و برگزاری مسابقه نقاشی رضویحضور در مدرسه دخترانه فرهنگیان رهبری و برگزاری مسابقه نقاشی

تبلیغ و نصب پوستر جشنواره رضوی در مدارس

حضور در کانون زبان آموز و شرکت 30 نفر بزرگسال در مسابقه مکتوب رضوی

برگزاری مسابقه نقاشی ویژه رضوی در کانون زبان آموز برتر

معرفی و قصه خوانی از کتابهای رضوی کودکان  و برگزاری نقاشی در بخش کودک

برگزاری نمایشگاه کتاب از کتابهای جشنواره رضوی در کتابخانه

بيشتر
 [PageVisit]