بيشتر


با هدف توسعه همکاری ها انجام شد؛ دیدار مدیرکل‌ کتابخانه‌های عمومی استان زنجان با معاون استاندار امیرعلی نیک بخش، مدیرکل‌کتابخانه‌های عمومی زنجان به منظور توسعه همکاری ها با سمانه شاددل، معاون توسعه، مدیریت و منابع استاندار زنجان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل‌کتابخانه‌های عمومی استان زنجان، امیرعلی نیک بخش، مدیرکل‌کتابخانه‌های عمومی زنجان به منظور توسعه همکاری ها با سمانه شاددل، معاون توسعه، مدیریت و منابع استانداری زنجان دیدار و گفتگو کرد.

امیرعلی نیک بخش، مدیرکل‌کتابخانه‌های عمومی زنجان با اشاره به اینکه ۹۶ باب کتابخانه عمومی در استان زنجان وجود دارد، بیان کرد: از این شمار ۷۷ باب‌کتابخانه به صورت نهادی و ۱۹ باب کتابخانه به صورت مشارکتی مشغول فعالیت هستند.

وی افزود: در استان زنجان 35 باب کتابخانه عمومی در مناطق روستایی مستقر است؛ این کتابخانه ها در ترویج کتابخوانی در جامعه هدف نقش چشمگیری دارند.

مدیرکل‌کتابخانه‌های عمومی استان زنجان، تصریح کرد: لازم است مسئولان فرهنگی، برای گسترش فرهنگ مطالعه در جامعه تلاش کنند.

نیک بخش با اشاره به اهمیت توسعه فرهنگ کتابخوانی در جامعه گفت: ترویج فرهنگ مطالعه موجب پیشرفت جامعه می شود. برای توسعه فرهنگ کتابخوانی نیازمند عزم همگانی هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پیشنهاد تعیین رابط کتاب در ادارات اشاره کرد و گفت: انتظارات ما از دستگاه های اجرایی استان، تشکیل نشست های معرفی کتاب با حضور کارکنان و پرسنل حداقل هفته ای یکبار است. همچنین انجام تبلیغات میدانی در محیط اداری و بازتاب آن در پرتال سازمانی، دعوت و ترغیب گروه های هدف هر سازمان، مشارکت برخط، دعوت مدیران دستگاه ها برای شرکت در معرفی کتاب، از دیگر انتظارات ما است که امیدواریم شاهد همکاری های خوبی در این زمینه باشیم.

در ادامه سمانه شاددل، معاون توسعه، مدیریت و منابع استاندار زنجان گفت: ضرورت های اجتماعی، موقعیت تاریخی و فرهنگی جامعه، علایق و انگیزه های فردی، ضرورت مطالعه را افزایش داده است. امروزه اهمیت کتاب و کتابخوانی بر کسی پوشیده نیست و آگاهی و دانشی که از طریق کتاب و کتابخوانی حاصل می‌شود، یکی از فضیلت‌های ارزشمند انسانی است.

در خاتمه در خصوص شیوه های همکاری اداره کل‌ کتابخانه های عمومی استان زنجان و استانداری زنجان، پرداخت نیم درصد از سوی شهرداری، احداث کتابخانه مرکزی زنجان، نگاه و توجه ویژه به مناطق محروم بحث و تبادل نظر شد.

بيشتر
 [PageVisit]