بيشتر
به همت طاهره بیگدلو؛ تالیف کتاب «طریقت حروفیه در عصر تیموری» طاهره بیگدلو، کتابدار کتابخانه عمومی شهید محمدخدابنده لو شهرستان خدابنده کتاب «طریقت حروفیه در عصر تیموری» را تالیف کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی استان زنجان، طاهره بیگدلو، کتابدار کتابخانه شهید خدابنده لو شهرستان خدابنده کتاب «طریقت حروفیه در عصر تیموری» که به بررسی تاریخ دوره فرمانروایی تیموریان در دو دوره سرنوشت ساز در تاریخ ایران «دوره مغولان و دوره یکپارچگی ایران» در عصر صفویان را تالیف کرد.

عنوان کتاب: طریقت حروفیه در عصر تیموری

نویسنده: طاهره بیگدلو

انتشارات: تهران، سنجش و دانش، گروه آموزشی مدرس/ تعداد صفحات: ۱۴۰

نویسنده کتاب به بررسی تاریخ دوره فرمانروایی تیموریان می پردازد و اهمیت ویژه تاریخی دوره حکومت تیموریان را در دو دوره سرنوشت ساز در تاریخ ایران یعنی دوره مغولان و دوره یکپارچگی ایران در عصر صفویان می داند و زمینه های پیدایش طریقت حروفیه از سقوط ایران به دست مغولان را در اوضاع سیاسی ایران در آستانه تشکیل حکومت تیموریان، اوضاع اجتماعی واقتصادی ایران در عهد مغول، فعالیت مذهبی و فرهنگی عصرتیموری می داند.

بنیان گذار طریقت حروفیه و همچنین پیروان بزرگ او را معرفی می کند و تاریخچه علم حروف در ایران و آراء و عقاید ایشان را بیان می نماید.

در پایان به نتایج حاصل از قیام حروفیه پرداخته شده که از آنها می توان به جنبش پسیخانیان نقطویان اشاره نمود.

بيشتر
 [PageVisit]