بيشتر
با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی انجام شد؛ بازدید مدیرکل اداره حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان زنجان از کتابخانه عمومی سیدافضل موسوی قاسم محمدی، مدیرکل اداره حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس از کتابخانه های عمومی سیدافضل موسوی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان زنجان، با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، محمدی مدیرکل اداره حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس از کتابخانه های عمومی سیدافضل موسوی بازدید کرد. وی در جمعی صمیمی با امیرعلی نیکبخش مدیرکل کتابخانه های عمومی استان زنجان به گفتگو نشست و از نزدیک در جریان وضعیت کتابخانه های شهرستان قرار گرفت.

محمدی در این بازدید اظهار داشت: هدف از این بازدیدها، تقویت تعامل بین کتابخانه ها و ارگان های مرتبط است و هرچه ما بر پایه تعاملات مثبت، پیوندها را محکم تر کنیم، مشکلات حوزه فرهنگ کاهش می یابد.

وی با تاکید بر لزوم رصد دقیق مسائل کتابخانه های عمومی افزود: اهمیت مطالعه و ترویج فرهنگ کتاب برکسی پوشیده نیست، لذا تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات کتابخانه های عمومی و اقدامات درست و به ‌هنگام می تواند در این حوزه بسیار اثربخش باشد.

گفتنی است طی این بازدید محمدی جهت حمایت از کتابخانه های عمومی، قول اهدای کتاب با  موضوع دفاع مقدس به کتابخانه عمومی سیدافضل موسوی را داد.

بيشتر
 [PageVisit]