بيشتر
فرماندار شهرستان خدابنده در بازدید از کتابخانه در حال احداث شهر قیدار ارتقای آگاهی مردم از طریق مطالعه، مرهون خدمات کتابخانه های عمومی می باشد فرماندار شهرستان خدابنده به همراه مدیرکل کتابخانه های عمومی استان از کتابخانه امام علی(ع) در حال احداث شهر قیدار بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان زنجان، ایوب بیگدلی؛ فرماندار شهرستان خدابنده روز چهارشنبه 16 مردادماه به همراه امیرعلی نیک بخش، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان زنجان از کتابخانه در حال احداث شهر قیدار بازدید و بر آماده ساری و افتتاح این کتابخانه در سال جاری تاکید کرد.

بیگدلی در بازدید از بخش های مختلف کتابخانه امام علی(ع) و ضمن تقدیر از تلاش های اداره کل کتابخانه های عمومی استان عنوان کرد: راه اندازی و افتتاح کتابخانه امام علی(ع) در شهر قیدار و ایجاد امکانات کتاب و کتابخوانی در مناطق محروم را با توجه به کمبود کتابخانه در شهر قیدار، نیاز ضروری این منطقه دانست.

فرماندار شهرستان خدابنده از فرهنگ مطالعه و کتابخوانی به عنوان عالمی در راستای ارتقای اگاهی و معلومات عمومی افراد یاد کرد و اظهار داشت: ارتقای آگاهی از طریق مطالعه و کتابخوانی میسر می شود و در این میان کتابخانه های عمومی و خدمات آنها نقش تاثیر گذاری دارد.

امیرعلی نیک بخش، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان نیز در این بازدید ضمن ارائه توضیحات در خصوص وضعیت کتاب و کتابخوانی در شهرستان خدابنده اشاره کرد و افزود: فعالیت 13 باب کتابخانه عمومی در این شهرستان، به برنامه ریزی اداره کل کتابخانه های عمومی استان برای احداث و راه اندازی 8 باب کتابخانه عمومی در شهرستان ابهر، زنجان، خدابنده، خرمدره و طارم در سال جاری و سال آینده می باشد.شایان ذکر است مدیرکل کتابخانه  های عمومی استان همچنین از کتابخانه های عمومی فجر قیدار و شهید کبودخانی و همچنین از پروژه در حال ساخت کتابخانه روستای محمودآباد که توسط خیر کتابخانه ساز احداث می شود بازدید نمود.
 
 

بيشتر
 [PageVisit]