فهرست

شهرستان ابهر

راه اندازی ایستگاه مطالعه در مرکز خدمات سلامت روان و مراقبت های اجتماعی ابهر
به منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی انجام شد؛

راه اندازی ایستگاه مطالعه در مرکز خدمات سلامت روان و مراقبت های اجتماعی ابهر

به منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی، ایستگاه مطالعه در مرکز خدمات سلامت روان و مراقبت های اجتماعی شهرستان ابهر راه اندازی شد.

27 /4/ 1400
مشاهده
اهدای ۵۰۰ نسخه کتاب به کتابخانه عمومی وحدت شناط شهرستان ابهر
در اقدامی خیرخواهانه انجام شد؛

اهدای ۵۰۰ نسخه کتاب به کتابخانه عمومی وحدت شناط شهرستان ابهر

۵۰۰ نسخه کتاب توسط حجت اله عسگری، رئیس شورای شهر ابهر به کتابخانه عمومی وحدت شناط اهدا شد.

22 /4/ 1400
مشاهده