فهرست

شهرستان ايجرود

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان ایجرود برگزار شد
به ریاست فرماندار؛

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان ایجرود برگزار شد

اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان ایجرود در سال ۱۴۰۰ به ریاست فرماندار شهرستان ایجرود با دستور کار برگزاری یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی برگزار شد.

20 /4/ 1400
مشاهده