فهرست

شهرستان ايجرود

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش مرکزی و بخش حلب شهرستان ایجرود برگزار شد
به ریاست فرماندار؛

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش مرکزی و بخش حلب شهرستان ایجرود برگزار شد

اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش مرکزی و بخش حلب شهرستان ایجرود به ریاست فرماندار برگزار شد.

16 /3/ 1401
مشاهده
لزوم راه اندازی کتابخانه عمومی در روستای جوقین بخش مرکزی شهرستان ایجرود
فرماندار شهرستان ایجرود تاکید کرد؛

لزوم راه اندازی کتابخانه عمومی در روستای جوقین بخش مرکزی شهرستان ایجرود

جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی بخش مرکزی و حلب شهرستان ایجرود به صورت مشترک به ریاست فرماندار برگزار شد.

22 /12/ 1400
مشاهده