فهرست

شهرستان خدابنده

جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی بخش مرکزی شهرستان خدابنده برگزار شد
با محوریت برگزاری یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی؛

جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی بخش مرکزی شهرستان خدابنده برگزار شد

اولین جلسه مشترک انجمن کتابخانه‌های عمومی بخش مرکزی شهرهای سهرورد، کرسف و نوربهار شهرستان خدابنده در سال جاری با محوریت برگزاری یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی برگزار شد.

23 /4/ 1400
مشاهده
جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی بخش سجاسرود شهرستان خدابنده برگزار شد
با محوریت برگزاری یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی؛

جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی بخش سجاسرود شهرستان خدابنده برگزار شد

اولین جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی بخش سجاسرود شهرستان خدابنده در سال جاری با محوریت برگزاری یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی برگزار شد.

13 /4/ 1400
مشاهده