فهرست

شهرستان خرمدره

دعوت شهردار خرمدره از مردم برای شرکت در یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی
با صدور پیامی صورت گرفت؛

دعوت شهردار خرمدره از مردم برای شرکت در یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

شهردار شهر خرمدره با صدور پیامی از مردم این شهر برای شرکت در یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی دعوت کرد.

28 /4/ 1400
مشاهده