فهرست

شهرستان زنجان

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش قره پشتلو شهرستان زنجان برگزار شد
به ریاست بخشدار؛

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش قره پشتلو شهرستان زنجان برگزار شد

اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش قره پشتلو شهرستان زنجان در سال جاری به ریاست بخشدار برگزار شد.

25 /3/ 1401
مشاهده
رویکرد کتابخانه های عمومی در اجرای برنامه های فرهنگی قابل تقدیر است
در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش زنجانرود عنوان شد؛

رویکرد کتابخانه های عمومی در اجرای برنامه های فرهنگی قابل تقدیر است

ششمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش زنجانرود شهرستان زنجان به ریاست بخشدار برگزار شد.

30 /11/ 1400
مشاهده