فهرست

شهرستان زنجان

کتابخانه های عمومی نقش موثری در غنی سازی اوقات فراغت دارند
در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش زنجانرود عنوان شد؛

کتابخانه های عمومی نقش موثری در غنی سازی اوقات فراغت دارند

اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش زنجانرود در سال جاری به ریاست عبداله اسکندری، بخشدار برگزار شد.

15 /4/ 1401
مشاهده
جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش قره پشتلو شهرستان زنجان برگزار شد
به ریاست بخشدار؛

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش قره پشتلو شهرستان زنجان برگزار شد

اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش قره پشتلو شهرستان زنجان در سال جاری به ریاست بخشدار برگزار شد.

25 /3/ 1401
مشاهده