فهرست

شهرستان سلطانيه

عضویت افتخاری فرمانده دوران دفاع مقدس در کتابخانه های شهرستان سلطانیه
در غرفه نمایشگاه کتاب کتابخانه های عمومی شهرستان سلطانیه انجام شد؛

عضویت افتخاری فرمانده دوران دفاع مقدس در کتابخانه های شهرستان سلطانیه

سردار حسن رستگار پناه از فرماندهان دوران دفاع مقدس و رئیس مرکز مطالعات امنیت پایدار دانشگاه جامع امام حسین(ع) ضمن بازدید از غرفه کتاب کتابخانه های عمومی شهرستان سلطانیه، به عضویت افتخاری کتابخانه های شهرستان سلطانیه درآمد.

21 /7/ 1400
مشاهده
جشنواره کتابخوانی رضوی مصداق احیای امر اهل بیت علیه السلام است
امام جمعه شهرستان سلطانیه:

جشنواره کتابخوانی رضوی مصداق احیای امر اهل بیت علیه السلام است

امام جمعه شهرستان سلطانیه در پیامی به مردم این شهر، آن ها را به حضور و مشارکت در یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی دعوت کرد.

16 /6/ 1400
مشاهده