فهرست

شهرستان سلطانيه

جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان سلطانیه برگزار شد
با محوریت برگزاری یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی؛

جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان سلطانیه برگزار شد

اولین جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان سلطانیه در سال جاری با محوریت برگزاری یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی برگزار شد.

19 /4/ 1400
مشاهده