فهرست

شهرستان ماهنشان

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان ماهنشان برگزار شد
به ریاست فرماندار؛

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان ماهنشان برگزار شد

دومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان ماهنشان در سال ۱۴۰۰ به ریاست فرماندار با دستور کار برگزاری یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی برگزار شد.

22 /4/ 1400
مشاهده
جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان ماهنشان برگزار شد
به ریاست فرماندار؛

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان ماهنشان برگزار شد

نخستین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان ماهنشان در سال جاری به ریاست فرماندار برگزار شد.

3 /4/ 1400
مشاهده