فهرست

شهرستان ماهنشان

دعوت امام جمعه و فرماندار شهرستان ماهنشان از مردم جهت شرکت در جشنواره کتابخوانی رضوی
با صدور پیامی مشترک انجام شد؛

دعوت امام جمعه و فرماندار شهرستان ماهنشان از مردم جهت شرکت در جشنواره کتابخوانی رضوی

امام جمعه و فرماندار شهرستان ماهنشان با صدور پیامی مشترک، آحاد مردم را به شرکت در جشنواره کتابخوانی رضوی دعوت کردند.

6 /7/ 1400
مشاهده
جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان ماهنشان برگزار شد
به ریاست معاون فرماندار؛

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان ماهنشان برگزار شد

سومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان ماهنشان در سال جاری به ریاست معاون فرماندار برگزار شد.

25 /6/ 1400
مشاهده