فهرست

شهرستان ماهنشان

کتاب، زیربنای توسعه فرهنگ در جامعه
در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان ماهنشان عنوان شد؛

کتاب، زیربنای توسعه فرهنگ در جامعه

دومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان ماهنشان به ریاست علی دویران، معاون فرماندار برگزار شد.

23 /5/ 1401
مشاهده
کارگاه آموزشی «آشنایی با کتب مقاتل و مقتل خوانی» برگزار شد
توسط اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ماهنشان؛

کارگاه آموزشی «آشنایی با کتب مقاتل و مقتل خوانی» برگزار شد

کارگاه آموزشی «آشنایی با کتب مقاتل و مقتل خوانی» با موضوع بررسی رابطه واقعه عاشورا و مسائل روز و پیشگیری از تحریفات واقعه عاشورا توسط اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ماهنشان برگزار شد.

5 /5/ 1401
مشاهده