1391/9/15 چهارشنبه

کتابخانه عمومی پیام
کتابخانه عمومی پیام بامساحت173مترمربع زمین وزیربنای173مترمربع درمورخ5/6/1391باحضورمعاونت محترم استانداری ومدیرکل محترم اداره کل کتابخانه های استان ومسئولان شهرستان در هفته دولت افتتاح گردید.
 
شرایط عضویت درکتابخانه:
1- تکمیل فرم تقاضای عضویت
2-ارائه یک قطعه عکس4*3 جهت اسکن
3– پرداخت حق عضویت سالانه به مبلغ10000 ریال
4-پرداخت هزینه صدورکارت به مبلغ 5000 ریال
5-ارائه کارت شناسایی معتبر
شرایط ویژه عضویت:
جانبازان،ایثارگران،همسروفرزندانشهدا،اعضای فعال بسیج باارائه مدرک مربوطه:رایگان
کلیه بازنشستگان دولت،کارکنان نهادکتابخانه های عمومی،معلولین،افرادتحت پوشش کمیته امداد،شرکت کنندگان فعال در نشست کتابخوان وخردسالان:رایگان
عضویت خانوادگی،دانشآموزان زیر چهار ده سال،پزوهشگران، کتابداران سایر ارگان ها:نیم بها
منابع کتابخانه :
تاپایان شهریورماه 1396دارای6277نسخه کتاب فارسی وتعدادمحدودی کتب غیرفارسی میباشد.
تعدادکتابهای کودک کتابخانه1750نسخه کتاب وتعدادمواددیداری شنیداری کتابخانه122حلقه سی دی می باشد.
 
بخش های کتابخانه:
مخزن:
مساحت مخزن کتابخانه50مترمربع میباشد . که به صورت بازاداره میشود.اعضاومراجعین درصورت دلخواه میتوانندکتب موردنیازخودراازداخل مخزن جستجونمایندوهمچنین راهنمای نصب شده درمخزن ونشانگرکتاب که درقفسه موجودمیباشد. برای راهنمایی اعضاقرارگرفته است.
سالن مطالعه:
کتابخانه پیام دارای دوسالن مجزابرای خواهران وبرادران میباشد.علاقه مندان می توانند به طور همزمان از سالن های کتابخانه استفاده کنند.ساعت کاری کتابخانه روزهای زوج صبح ها از 30/7 لغایت 30/13 و روزهای فرد بعداز ظهرها از ساعت 30/13 لغایت 30/19 می باشد.
 بخش کودک:
بخش کودک کتابخانه باتزئینات مخصوص کودکان وفضایی شادطراحی گردیده که کودکان تا سن 10 سال میتوانندازاینبخش استفاده نمایند . دربخش کودک کتابخانه نقاشی،قصه گویی،شعرخوانی و کاردستی برای این قشردایرمیباشد.
بخش نشریات:
دربخش نشریات تعداد67عنوان نشریه کودک و بزرگسال بعدازثبت وآماده سازی دراختیاراعضاقرارمیگیرد. که ازآناستفاده نمایند.
بخش امانت:
دراین بخش مراجعین می توانندبا کمک گرفتن از کتابدار یا سیستم جستجوی مراجعین از سامانه مدیریت کتابخانه های عمومی سامان به آدرسالکترونیک: www.samanpl.irکتابهای مورد نیاز خود را جستجو کنند.تعدادامانت کتب به هرعضو 5 جلد . مدت امانت هرکتاب 14 روزکه بامراجعه حضوری یاتماس تلفنی باکتابخانه به مدت 14 روزقابل تمدیدمیباشد.
بخش مرجع:
تعدادکتب موجودبخش مرجع125نسخه میباشدکه اعضاومراجعین کتابخانه میتوانندازکتب مرجع دربخش مجزای مرجع استفاده نمایند .
بخش تازه های کتاب:
دراین بخش کتابهای جدیدرسیده به کتابخانه برای استفاده مراجعین درقفسه جداگانه درمعرض دیدمراجعان قرارگرفته است.
فعالیتهای فوق برنامه:
برگزاری نشست کتابخوان کتابخانه ای و مدرسه ای،نشست های جمع خوانی ،مسابقات کتابخوانی ،نقاشی ،قصه گویی، نمایشگاه کتاب وعضو گیری رایگان در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی درطول سال انجام می شود.

آدرس کتابخانه: شهرستان خرمدره،روستای نصیرآباد،خیابان ولیعصر،کتابخانه پیام
تلفن تماس:35587066 -024
آدرس وبلاگ : http://payamlib91.blogfa.com