1396/10/6 چهارشنبه
کتابرسان سیار زنجان


 
این کتابخانه در سال 1385 با اختصاص یک دستگاه مینی بوس با  همت مدیر کل کتابخانه های عمومی استان زنجان و سایر دست اندرکاران زحمتکش اداره کل کتابخانه ها در کتابخانه عمومی استاد رضا روزبه زنجان افتتاح گردید.
این کتابخانه با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در روستاهایی که فاقد کتابخانه و مراکز فرهنگی می باشد تاسیس شده است.

فعالیت این کتابخانه بصورت دوره ای و در سیزده روستا در گردش می باشد که به طور میانگین ماهانه دوبار در هر روستا خدمات کتابخانه به عموم اهالی روستا ارائه می شوداین کتابخانه دارای 4275 عنوان کتاب و 4732 نسخه کتاب در موضوعات گوناگون متناسب با نیاز اهالی روستاهای تحت پوشش می باشد.

آدرس :  زنجان شهرک الهیه فاز اول 18 متری بشیر موسوی جنب آتش نشانی کتابخانه الهیه (کتابرسان سیار زنجان)