1396/10/6 چهارشنبه

کتابخانه عمومی اندیشه واقع در روستای قره بوته از توابع بخش زنجانرود می باشد. که در سال 1375 به مساحت 1510متر مربع و زیر بنای 282 متر مربع به همت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان تاسیس گردید.
مشخصات کتابخانه:
 طبق آخرین آمار اعلام شده از سوی نهاد کتابخانه های عمومی کشوراین کتابخانه در رف خوانی سال  96تعداد نسخه ی موجود در پایگاه اصلی 12999 جلد کتاب در بخش کودک 2003 جلد کتاب وبخش دیداری و شنیداری 89 سیدی آموزش و کمک درسی موجود می باشد.
سایر خدمات کتابخانه اندیشه:
در قسمت ورودی کتابخانه برد فرهنگی قرار دارد –بخش نشریات این کتابخانه که بالغ بر 18 موضوع نشریه می باشد – ایستگاه روزنامه –بخش دفاع مقدس- بخش مرجع- بخش کمک درسی-تازه های کتاب و همچنین بخش نوجوان این کتابخانه فعال می باشد.
تعداد اعضای فعال این کتابخانه طبق آخرین آمار سامان 441 نفر می باشد که از این آمار305 نفر (مرد) 136 نفر (زن)هستند.
مخزن کتابخانه :
 بالغ بر 28 قفسه دو طرفه و 8 قفسه یک طرفه می باشد که حدود 12999 جلد کتاب را در خود جا داده است.
خدمات اینترنتی:
 یک دستگاه رایانه می باشد که آماده ی خدمات برای عموم اعضای کتابخانه .
بخش کودک:
بخش کودک این کتابخانه که فعالترین قسمت این کتابخانه است دارای 6 قفسه کودک و دو میز چهار نفر برای مطالعه ی کودکان می باشد.
جایگاه کتابدار:
 جایگاه کتابدار این کتابخانه که در حد وسط کتابخانه قرار دارد که مشرف و مسلط به پایگاه اصلی و بخش کودک و سالن مطالعه می باشد که داری یک دستگاه رایانه-چاپگر-اسکنر-و سایر خدمات کتدابدار می باشد.
وبلاگ:www.andisheqbt.blogfa.com