منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
تصوير ها
متون عمومي
منو اشيا عمودي
ورود
1393/4/30 دوشنبهشما كتاب هايي را كه مي توانيد در اماكن عمومي مصرف بشود آماده كنيد و يا اصلاً كاري بكنيد كه مردم اگر كتاب هم حمل نمي كنند بتوانند در اين مكان ها كتاب بخوانند، اگر بشود اين كار را راه بياندازيد و باب كنيد، خدمت بزرگي كرده ايد. اين كار محال نيست بلكه ممكن است.
رهبر فرزانه انقلاب
 
چكيده:
در راستاي تبيين منويات مقام معظم رهبري در زمينه در دسترس پذير كردن كتاب براي اقشار مختلف مردم و توسعه كتاب و كتابخواني،طرح هاي پيك مهر و ايستگاه مطالعه در استان زنجان از سال 1391 افتتاح گرديد. هم اكنون تعداد 68 قفسه پيك مهرو ايستگاه مطالعه در استان زنجان فعال مي باشد و براي اجراي اين دو طرح تا كنون450 هزار نسخه كتاب تهيه گرديده است.

مكان هاي اجراي اين دو طرح شامل:بيمارستانها(بخش هاي مختلف)،امامزاده سيد ابراهيم (ع)،پارك بانوان،مجتمع هاي مسكوني،راه آهن،فرودگاه،ترمينال،درمانگاه ها،بانك ها،ادارات دولتي،صدا سيما،شهرداري،شوراي شهرو ... مي باشد.
اهداف طرح ها :
تبيين منويات مقام معظم رهبري در زمينه دسترس پذير سازي كتاب براي اقشار مختلف مردم
توسعه و ترويج فرهنگ كتابخواني و توسعه علم آموزي
برجسته نمودن نقش كتاب و كتابخواني در تحولات بزرگ اجتماعي
استفاده بهينه از اوقات تلف شده آحاد جامعه
نهادينه كردن مطالعه مفيد به عنوان يك ارزش و عادت در جامعه
طراحي، مديريت، هدايت و توسعه كتابخانه هاي همراه
ارتقاي فرهنگ عمومي جامعه و كاهش آسيب‌ هاي اجتماعيبراي دريافت گزارش جامع درباره اجراي طرح پيك و ايستگاه مطالعه در استان زنجان بر روي لينك زير كليك نماييد:
فايلها
طرح هاي ايستگاه مطالعه و پيک مهر.docx 3.82 MB