صفحه اصليتصوير هاکتابخانه عمومی رازیمنو اشيا افقيورود
کتابخانه عمومی رازی
1391/8/16 سه‌شنبه

كتابخانه عمومي رازي

 

تاريخچه :
اين كتابخانه با همت و تلاش اهالي علم و دانش و پيگيريهاي مجدانه اهالي روستاي شريف آباد با اهداي زميني به مساحت 1500 متر واقع در خيابان لوله گاز توسط شورا و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي در سال 1379 با زير بناي بالغ بر 240 متر مربع در يك طبقه ، پشت خانه هاي سازماني شريف آباد احداث و كار خود را از سال 1382 آغاز نمود. ساختمان كتابخانه داراي يك سالن مطالعه با ظرفيت 42 نفر كه با استاندارد هاي تدوين شده جهت فضاسازي مناسب براي مراجعين كتابخانه هاي عمومي دنيا مطابقت دارد، مخزن كتاب، بخش كودكان، بخش مطالعه نشريات، بخش ويژه معرفي منابع كتابخواني، نمازخانه وآبدارخانه مي باشد. اين كتابخانه نيز مانند تمامي كتابخانه هاي عمومي دنيا با شيوه رده بندي دهدهي ديويي سازمان يافته و به صورت قفسه باز اداره ميشود واز آنجا كه تمامي منابع موجود در كتابخانه به صورت رايانه اي نيز ثبت گرديده بنابراين مراجعين علاوه بر مراجعه به قفسه ها مي توانند منبع مورد نياز خود را در نرم افزار رايانه اي كتابخانه نيز جستجو و بازيابي كنند.
اين كتابخانه در حال حاضر با مسئوليت خانم مهناز كريم زاده در يك شيفت كاري( روزهاي زوج ازساعت 8صبح تا 14:30 بعد از ظهر و روزهاي فرداز ساعت 13تا19 بعدازظهر) به دوستداران علم و دانش دراين منطقه ارائه خدمات مي نمايد .
             
اطلاعات شناسنامه اي كتابخانه عمومي رازي شريف آباد

نام: كتابخانه عمومي محمد زكرياي رازي(كتابخانه از نظر رتبه بندي فرهنگي داراي رتبه 8 ميباشد.)
تاريخ تاسيس : 1382
مساحت كل زمين : 1500متر
مساحت زير بنا : 240 متر مربع
نوع سازه : اسكلت فلزي
امكانات : آب، برق، گاز وتلفن و تجهيزات كتابخانه اي
تاسيسات : گرمايشي : شوفاژ _ سرمايشي : كولر
تعداد كل كتاب موجود در كتابخانه: 7500 نسخه
 
 بخش خدمات فني:
تمامي كارهاي مربوط به تهيه و آماده سازي و سازماندهي و حفظ و نگهداري مواد و منابع كتابخانه اي اعم از چاپي و الكترونيكي مانند كتاب، اسناد و مدارك ،نشريات ادواري و ديگر مواد خواندني و سمعي وبصري را شامل ميشود كه اين امر باعث سهولت در امر بازيابي منابع مورد نياز مراجعين و همچنين تنظيم وسازماندهي مواد ومنابع بر مبناي استانداردهاي جهاني كتابخانه اي ميشود كه بسته به نوع كتابخانه ها كه هر كدام تابع سياستي خاص در اين زمينه ميباشند تفاوتهايي وجود دارد.
اين بخش شامل :

فراهم آوري :
گزينش و گردآوري منابع كتابخانه اي طبق نياز سنجي هاي صورت گرفته.
فهرستنويسي : تنظيم شناسنامه براي هر يك از منابع موجود در كتابخانه.
رده بندي : تنظيم موضوعي منابع موجود در قفسه ها.
نمايه سازي : تجزيه و تحليل محتواي منابع غير كتابي با هدف استخراج مفاهيم اساسي با استفاده از كليدواژه/توصيفگر/نمايه و تنظيم آنها بمنظور دستيابي به مدرك مورد نظر در كمترين زمان از ميان انبوه مدارك.
برگه آرايي: بايگاني فهرست برگه هاي كتابها و ديگر مواد خواندني كتابخانه اي .
آماده سازي: كه عبارتست از ثبت و مهر، تهيه برگه امانت كتاب، چسباندن جيب و برچسب مخصوص بازيابي مواد و...

بخش امانت :
بخش امانت در هر كتابخانه اي به منزله قلب تپنده مجموعه ميباشد كه در واقع ماحصل تمامي تلاشهاي انجام شده در بخش خدمات فني (پشت پرده كتابخانه) بصورت امانت كتاب، مقاله (سيستم نمايه)، منابع ديداري – شنيداري و ...در اين بخش بطور رو در رو به مراجعان ارائه ميشود.
در مخزن بخش امانت اين كتابخانه حدود 7500 نسخه كتاب در ده رده ي موضوعي علوم بشري در دسترس مراجعان قرار ميگيرد.جستجو هم بصورت دستي (برگه دان) و هم سيستمي ( نمايه كتابداري) امكانپذير ميباشد كه مراجعان در صورت نياز با راهنمايي كتابداران به منبع مورد نياز خود دست پيدا كرده و بعد از ثبت امانت و تاريخ بازگشت كتاب در نرم افزار كتابخانه اي آنرا براي مدت مشخصي مطالعه و ميبايستي در تاريخ مقرر به كتابخانه عودت دهند.
اين بخش روزانه پذيراي حدود 25 نفر و تعداد اعضاي فعال كتابخانه 150نفر ميباشد.
تعدا اعضاي كتابخانه : بالغ بر 300نفر
تعداد مراجعين كتابخانه : بطور ميانگين روزانه 25 نفر
تعدا كتاب امانت داده شده : بطور ميانگين روزانه 50 جلد
 
 بخش مرجع و محققين :
شامل منابع مرجع مانند دايره المعارفها، دانشنامه ها، فرهنگها، اطلسها، منابع مرجع فوري و در واقع تمامي منابعي است كه از ابتدا تا انتها قابل خواندن نيستند و فقط بمنظور پيدا كردن فوري پاسخ يك سوال يا رفع يك نياز اطلاعاتي به آنها مراجعه ميشود.
اين منابع بر اساس رده بندي دهدهي ديويي سازماندهي شده و براي كتابهاي مرجع به زبان فارسي و عربي حرف "م" و براي كتابهاي لاتين حرف "R" در قسمت بالايي برچسب بازيابي كتاب درج ميشود و اين منابع فقط در داخل محيط كتابخانه مورداستفاده قرار ميگيرند و قابل امانت به بيرون نيستند مگر براساس سياستهايي كه هر كتابخانه اي براي خود تعيين ميكند.

بخش نشريات:

در اين بخش نشريات مورد اشتراك رسيده به كتابخانه كه عمدتاً ٌ بصورت هفته نامه، دو هفته نامه، ماهنامه و فصلنامه و ...هستند بعد از ثبت و آماده سازي در قفسه مجزايي كه مخصوص نشريات است در معرض ديد و استفاده علاقه مندان قرار ميگيرند.
اين كتابخانه حدود 48 عنوان نشريه را در زمينه هاي مختلف علمي، آموزشي، ورزشي، تغذيه و...اشتراك ميباشد.

بخش كودكان :

اين بخش داراي حدود 1000 نسخه كتاب كودك به زبان فارسي و لاتين ميباشد كه بر اساس موضوع (علمي، آموزشي، مذهبي، شعر و داستان) دسته بندي شده و بصورت قفسه باز مورد استفاده كودكان قرار ميگيرد.

بخش سمعي و بصري:

اين بخش داراي حدود 300 حلقه CD  و DVD فيلم و برنامه ها و نرم افزارهاي آموزشي ميباشد .

بخش تازه هاي كتاب و منابع مسابقات كتابخواني:
در اين بخش كتابهايي كه جديداٌ به كتابخانه رسيده اند در معرض ديد مراجعان قرار ميگيرند.

بخش كمك آموزشي:
در اين بخش كتابهاي كمك آموزشي و تست مقاطع مختلف تحصيلي اعم از ابتدايي و راهنمايي و دبيرستان و پيش دانشگاهي در دسترس اعضا قرار ميگيرند.

سالن مطالعه:
اين سالن با ظرفيت 42 صندلي مورد استفاده اعضا قرار ميگيرد.

اهداف كتابخانه عمومي رازي:
1.ارتقايآگاهيافرادنسبت به ارزشها وميراث فرهنگي
2.آموزشافرادوافزايشميزانسواد
3.ترويجعلمدرجامعه
4.دستيابيعادلانهبهمنابعاطلاعاتي
5.خدمتبهتماماقشارجامعهدر سطوحمختلفاجتماعيوعلمي
6.ارتقاي مطالعه مفيد ساكنين شريف آباد
7.حفظ ميراث مكتوب
8.كمك به فرآيندهاي خودآموزي
9.جذب همه اقشار جامعه به كتابخانه

 نشاني كتابخانه: شريف آباد- خيابان لوله گاز- پشت خانه هاي سازماني

 
تلفكس: 02425281054