1391/7/27 پنجشنبه
کتابخانه عمومی شهید چمران چورزق

 
کتابخانه عمومی شهید چمران بامساحت1407مترمربع وزیربنای 2-75مترمربع در سال 1375تاسیس گردید .
 
منابع کتابخانه :
منابع موجود در کتابخانه شامل 14591عنوان و19099نسخه کتاب است که به صورت مخزن باز نگهداری وسرویس دهی می شود .
 
بخش امانت :
تعداد کتابی که ماهیانه به اعضاء امانت داده می شود بالغ بر 600نسخه می باشد وکلیه منابع موجود در مخزن کتابخانه در نرم افزار سامان ثبت گردیده نیازها ودرخواستهای مراجعین از نرم افزار کتابداری موجود انتخاب وبه اعضاءامانت داده میشود و تعداد پنج جلد کتاب به مدت 14روزبرای مطالعه به هر عضو امانت داده می شود .
 
بخش کودکان :
بخش کودک کتابخانه شهید چمران دارای 2199نسخه کتاب در پایگاه جداگانه به صورت مستقل از مخزن کتابخانه بامخزن باز نگهداری می شود وتعداداعضای کودک 138نفر می باشد
 
بخش دیداری وشنیداری :
بخش دیداری وشنیداری داخل بخش اصلی قرارگرفته است .این کتابخانه 35 عنوان لوح فشرده است
 
بخش مرجع :
بخش مرجع در کنار مجموعه قرار گرفته منابع مرجع مجموعه ای از اطلاعات منظم وسازمان یافته است برای پاسخگویی سریع به نیازها ودرخواستهای مراجعین .این منابع امانت داده نمی شود وفقط در کتابخانه باید از آن استفاده کرد.
 
 
بخش نشریات :
در این بخش، نشریات پس از ثبت و زدن مهر به شیوه ی الفبایی برای استفاده مراجعین روی قفسه نشریات به نمایش گذاشته می شود واین کتابخانه اشتراک 80 عنوان نشریه را دارا می باشدکه مراجعین می توانند در تمام ساعات کاری ازاین بخش استقاده کنند .

 
اعضاء وشرایط عضویت:
کتابخانه عمومی شهید چمران در حال حاضر دارای   384 نفر عضو فعال می باشد که با ارائه مدارک وتکمیل فرم عضویت به عضویت کتابخانه در آمده اند.
 
1-    یک قطعه عکس
2-    تکمیل فرم عضویت
3-    مبلغ 15000ریال (دانش آموزان ودانشجویان7500ریال)
4-    ارائه کارت شناسایی معتبر
 
عضویت در کتابخانه عمومی برای خانواده های محترم شهدا، بازنشستگان دولت،افراد تحت پوشش کمیته امام خمینی وسازمان بهزیستی به صورت رایگان می باشد .
 
ساعات کاری:
کتابخانه شهید چمران با دو کتابدار همه روزه (به جز روزهای تعطیل)شیفت صبح ازساعت 30/7تا30/13وشیفت بعدازظهر از ساعت 30/12تا30/18 آماده ارائه خدمات به مراجعان می باشد.
 
آدرس :
   زنجان – شهرستان طارم – چورزق – خیابان امام خمینی – کتابخانه عمومی شهید چمران - تلفن : 32863205-024

وبلاگ :
http:// chavarzagepl.blogfa.com
@ketabchavarzagh