1391/8/9 سه‌شنبه
ادارات کتابخانه های عمومی شهرستانهای تابعه

اداره کتابخانه های عمومی شهرستان زنجان
زنجان – خیابان سعدی وسط - جنب مسجد عباس قلی خان – کتابخانه عمومی سهروردی - تلفکس 024333226061
رییس اداره شهرستان: آقای قاسم موحدیان
 وب سایت : http://www.znlib.ir
اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ابهر
ابهر –خیابان طالقانی- کتابخانه‌ عمومی علامه طباطبایی- تلفکس 02435230808
رییس اداره شهرستان: آقای عبدالحسین بختیاری
 وب سایت :http://www.abharpl.ir
اداره کتابخانه های عمومی شهرستان خرم‌دره
خرم‌دره - خیابان امام خمینی- اول شهرک قدس- طبقه فوقانی کتابخانه‌ عمومی کوثر- تلفکس : 02435533399
رییس اداره شهرستان :خانم لیلا صباغی
وبلاگ : http://liboffice.blogfa.com
اداره کتابخانه های عمومی شهرستان خدابنده
خدابنده –خیابان امام – جنب ثبت احوال- کتابخانه‌ عمومی فجر – تلفکس: 02434222849
رییس اداره شهرستان: آقای سید مهدی موسوی
وبلاگ : http://www.libkhodabandeh.vcp.ir
اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ایجرود
ایجرود- زرین آباد - کتابخانه‌ عمومی مولوی – تلفکس : 02436722559
رییس اداره شهرستان :آقای رضا نظری

اداره کتابخانه های عمومی شهرستان سلطانیه
سلطانیه - بلوار امام خمینی(ره) - کوچه ارشاد - کتابخانه عمومی ولیعصر(عج)
رئیس اداره شهرستان: آقای سید جواد سلیمی

اداره کتابخانه های عمومی شهرستان طارم
طارم – آب بر- کتابخانه‌ عمومی مجمتع شهید بهشتی- تلفکس : 02422822691
رییس اداره شهرستان :آقای یاسر روحانی 
اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ماهنشان
ماهنشان – خیابان آیه ا … خویی- کتابخانه‌ عمومی شهید رجایی- تلفکس : 02436222020
رییس اداره شهرستان : آقای سبحان عجملو
وب سایت : http:// www.mahneshanpl.ir

بيشتر