صفحه اصلي
تصوير ها
کتابخانه عمومی ارمغان
منو اشيا عمودي
ورود
کتابخانه عمومی ارمغان
1393/10/20 شنبه
کتابخانه عمومی ارمغان
  
دوتپه سفلی با جمعیتی بالغ بر 4132 نفر در24کیلومتری از شهر خدابنده به طرف شهر ابهر قرار دارددوتپه سفلی شهرک تاریخی است و از حدود 700 سال پیش وجود داشته.در این شهرک دو تا تپه به نامهای منجق تپه وجمشید شاه تپه وجود دارد.به همین دلیل دوتپه نامیده شده است.  بیشتر شغل مردم این روستا دامداری و کشاورزی است این کتابخانه در سال 1393افتتاح شده و مساحت کل زمین 788مترمربع و زیربنای آن 140 متر مربع می باشد.
منابع کتابخانه:
مجموعه منابع کتابخانه شامل 2000 نسخه کتاب است که  به صورت بازدرمخز ن اصلی، نگهداری وسرویس‌دهی می‌شود.کتب موجوددرکتابخانه عمومی ارمغان عمدتا به زبان فارسی وتعداد اندکی نیز به زبانهای ترکی،انگلیسی وعربی است.    

                                                  
بخش امانت:
پویایی هر کتابخانه مستلزم ارایه خدمات مناسب، مداوم و روز آمد است، به عبارتی جایگاه و کارآمدی هر کتابخانه نزد کاربران، با ارایه خدمات آن شناخته می‌شود. تمام فعالیتهای کتابخانه (گزینش ، فراهم آوری، سازماندهی و دسترسی پذیر کردن منابع) در جهت ارایه خدمات به استفاده کنندگان کتابخانه است و بیشترین تبلور آن در قسمت امانت است. بخش امانت کتابخانه نیز با استفاده از نرم افزار نمایه امکان استفاده از منابع موجود و همچنین جستجو از طریق عنوان، سرشناسه ، موضوع و سایر مشخصات کتاب شناختی به مراجعان ارایه خدمت می‌کند. هر عضو می تواند تعداد پنج نسخه کتاب در هر نوبت به مدت 14 روز امانت بگیرد و این مدت قابل تمدید است .

بخش کودکان :
بخش کودک کتابخانه ارمغان دارای250 نسخه کتاب می باشدکه مختص کودکان است وبه صورت مجزادرقفسه های ویژه این بخش نگهداری می شود.

 
بخش دیداری-شنیداری:
به دلیل اهمیت مواد دیداری و شنیداری و تقاضای روز افزون برای استفاده از این مواد، این کتابخانه نیز اقدام به ایجاد آرشیو دیداری- شنیداری نموده است. این منابع شامل موادآموزشی، نرمافزارهای قرآنی، فیلمهای آموزنده وسرگرمی است.
 
بخش مرجع:
از آنجا که هدف هر کتابخانه پاسخگویی به پرسش‌های کاربران و کمک به آنان در رفع نیازهای اطلاعاتی است، کتابخانه‌ها همیشه سعی در نیل به این هدف به شیوه‌های گوناگون و بهینه داشته‌اند. بخش مرجع کتابخانه عمومی  نیزبه صورت مخزن بازدراختیاراعضاومراجعان می‌باشد.

بخش نشریات :
در این بخش نشریات وروزنامه قرار گرفته نشریات به روز ( هفته نامه , ماهنامه , فصلنامه) که مراجعان  نمی توانند به راحتی نشریه ومجلات موردعلاقه خودرادرداخل بخش نشریات مطالعه نمایند

آدرس : بخش مرکزی- شهرک دوتپه-  کتابخانه عمومی ارمغان