منو
شهرستان ابهر
1393/9/24 دوشنبه
اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ابهر

ابهر - خیابان طالقانی -کتابخانه عمومی علامه طباطبایی - تلفکس : 35230808 -024
رئیس اداره شهرستان : آقای عبدالحسین بختیاری
وب سایت :http://abharplib.ir